Kwaliteitsstatuut

In het kwaliteitsstatuut staat omschreven wat geregeld is om professioneel en kwalitatief verantwoorde geneeskundige GGZ aan te kunnen bieden onder de Zorgverzekeringswet. In het kwaliteitsstatuut staat onder andere omschreven welke hulp er wordt geboden, voor wie en door wie en binnen welk professioneel netwerk. Hiermee wordt gepaste zorg bevorderd voor de cliënt.

Klik hier voor het door Zorginstituut Nederland goedgekeurde kwaliteitsstatuut GGZ van Praktijk Mens in Bloei.