Praktijk Mens in Bloei is in bezit van een door het Zorginstituut Nederland goed gekeurd kwaliteitsstatuut. Lees meer over het kwaliteitsstatuut dat Praktijk Mens in Bloei hanteert binnen de Basis GGZ.