Werkwijze Generalistische Basis GGZ

Aanmelding
Met een verwijzing van de huisarts of bedrijfsarts meld je je aan bij Praktijk Mens in Bloei. De verwijzing dient te voldoen aan een aantal criteria die omschreven staan onderaan deze pagina.  Je vult het online aanmeldformulier in. Aan de hand van het aanmeldformulier en de verwijzing wordt beoordeeld of er een intake plaats kan vinden. Indien dit het geval is word je uitgenodigd voor een intakegesprek. Indien dit niet het geval is, dan word je terugverwezen naar de huisarts om een geschikte behandeling te bespreken. Lees hier meer over Basis GGZ en welke klachten Praktijk Mens in Bloei wel en niet behandelt.

Intake
De intake duurt 60 minuten en is bedoeld om een compleet beeld te krijgen van de klachten en je hulpvraag. Ook wordt er beoordeeld of de behandeling binnen de Basis GGZ plaats kan vinden, waarbij wordt gekeken naar de ernst, complexiteit, risico en het beloop van de klachten. Voor vergoeding van de behandeling moet er daarnaast sprake zijn van een DSM-5 diagnose die hiervoor in aanmerking komt. Vooraf aan de intake word je gevraagd om vragenlijsten in te vullen (ROM). Aan het einde van de intake wordt direct een advies gegeven.

Dat kan ook een behandeladvies elders zijn, indien tijdens de intake blijkt dat de klachten niet passen bij kortdurende behandeling binnen de Basis GGZ. Je wordt dan terugverwezen naar de huisarts om een geschikte behandeling te bespreken. Bijvoorbeeld in de Specialistische GGZ.
Het kan ook zijn dat er geen sprake is van een diagnose of een diagnose die niet vergoed wordt. De behandeling kan dan nog steeds plaatsen vinden op eigen kosten. Voor meer informatie over de kosten klik hier.
Als behandeling plaats kan vinden binnen de Basis GGZ zullen we samen bespreken aan welke doelen wij gaan werken, in welk traject dit past (kort/middel/intensief/chronisch) en op welke wijze we aan de slag gaan. Dit wordt verwerkt in een behandelplan. Na jouw instemming volgt de behandeling.
Na de intake wordt de verwijzer (huisarts/bedrijfsarts) op de hoogte gebracht van de bevindingen van de intake en het behandeladvies, tenzij je daar geen toestemming voor geeft.

Behandeling
De behandeling wordt in overleg met jou op maat gemaakt aan de hand van jouw hulpvraag en wetenschappelijk bewezen psychologische interventies. Indien gewenst kunnen er aanvullend yoga privélessen gevolgd worden. Deze sessies vallen buiten de vergoeding van de zorgverzekeraar, maar worden wel onderdeel van het behandelplan. Op de helft van de behandeling evalueren wij hoe de doelen zich vorderen en passen we zo nodig de behandeling aan. Een behandelgesprek duurt 45 minuten.

Afronding
Aan het einde van het traject zullen we samen de behandeling en de doelen evalueren.  Ook vul je weer de ROM-vragenlijsten in die je bij aanvang van de behandeling ook hebt ingevuld om het resultaat van de behandeling te meten. We kijken of er nog iets nodig is of dat de behandeling voldoende heeft geboden en ronden het Basis GGZ gedeelte af. Als jij daar toestemming voor geeft wordt er een brief naar de huisarts verstuurd over het verloop en resultaat van de behandeling. Je ontvangt een factuur die jij (of je werkgever) betaalt en daarna eventueel kan declareren bij de zorgverzekering. Opnieuw aanmelden in de toekomst is mogelijk met een nieuwe verwijzing van de huisarts.

Werkwijze Coaching/counseling

De werkwijze voor coaching/counseling volgt spoedig!

Werkwijze Relatietherapie

De werkwijze voor relatietherapie volgt spoedig!

Werkwijze Yoga

Aanmelding
Om je alleen aan te melden voor de yoga heb je geen verwijzing nodig, omdat dit niet onder verzekerde zorg valt. De yogalessen vormen in dit geval geen onderdeel van een psychologische behandeling. Je vult het online aanmeldformulier in. Je wordt uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek.

Intake
De kennismaking is bedoeld om eventuele klachten, wensen en doelen te inventariseren. In samenspraak stellen we een passend aanbod op aan de hand hiervan.

Begeleiding
We voeren de sessie(s) uit en evalueren de voortgang. Mocht er meer of iets anders nodig zijn dan kunnen we dit bespreken en samen onderzoeken hoe dit vorm te geven.

Afronding
Indien het voor jou voldoende is ronden wij af. Je kunt je te allen tijde opnieuw aanmelden.